teamcoaching - het loopt niet in het team

vertrouwen herstellen


"De mensen in mijn team moet ik kunnen vertrouwen en ze moeten kritisch zijn, aan slijmerds heb ik niets."

Johan Cruijf


Mogelijk is je team nieuw of heb je een nieuw team? of ben je net op dit team gezet? 

Het loopt niet soepel en je wilt je team naar een niveau van vertrouwen brengen dat ze soepel samenwerken? Er zijn meer irritaties dan je wilt, en niet-functionele voortslepende discussies. Ben je er aan toe om dat te veranderen?

vertrouwen

Je hebt zelf als kernoorzaak vastgesteld dat het niet goed zit op vertrouwen en op elkaar inspelen. Zoals Lencioni aangeeft: de worteloorzaak voor afwezigheid van vertrouwen is dat teamleden hun zwakheden niet tonen: kwetsbaarheid laten zien en open met elkaar zijn. Dit kost veel energie, omdat er tijd en energie in defensief of preventief gedrag gaat zitten (indekken, elkaar geen vragen durven te stellen, geen positie in durven nemen).

Enneagram 

In dat geval is een één- of tweedaagse training Enneagram zeer effectief. Je teamleden leren zichzelf en elkaar beter kennen op een relaxte en leuke manier. Ieder wordt meer zichtbaar. Vanuit het vertrouwen dat daaruit ontstaat, kan het team beter gaan samenwerken. Het zal helderder worden waarom bepaalde teamleden moeite met elkaar hebben, of waarom zij het juist perfect met elkaar kunnen vinden.

Tevens wordt zichtbaar welke enneagramtypes er in je team ontbreken of oververtegenwoordigd zijn.

Zelfinzicht & vertrouwen

Na de initiële sessie, is het zaak met een opvolgprogramma de zoektocht naar zelfinzicht en het bouwen aan onderling vertrouwen te borgen. Bij de begeleiding van een team in een grote bank, waren veel teamleden zelf gemotiveerd om ook na de training dieper in de enneagram-beschrijvingen te gaan. Die bieden in feite zelfinzicht.

Ontwikkeling

De opvolging kan nog doelgerichter worden en meer energie geven als er vervolgens richting gegeven wordt: hoe kan elk teamlid zijn of haar sterke kanten ten dienste stellen aan de visie waar het team over een jaar wil staan? Vervolgens is het van belang deze focus in te bedden in het dagelijks functioneren van het team. Ten slotte kan het Enneagram input bieden voor de verdere ontwikkeling van de teamleden; en daarmee voor het team als geheel.
Photo by Quino Al on Unsplash

vertrouwen herstellen!

Als je analyse klopt dat het primair om vertrouwen gaat dan is het enneagram een uitstekende manier om je team naar het volgende level te krijgen. De effectiviteit van je team neemt toe doordat men elkaar beter kent, meer vertrouwt, zijn er minder 'kosten' van wantrouwen. Tevens biedt het enneagram heldere groeimogelijkheden voor elk individueel teamlid, en kan ieder zijn kracht inzetten om de teamdoelstellingen te behalen. De voordelen van dit traject in gaan zijn:


  • Helder waar je team zit in de piramide van Lencioni
  • Voor elk teamlid helder waar ze (ongeveer) zitten in het enneagram
  • Team enneagram, waar ligt de kracht van het team, waar zitten de collectieve valkuilen
  • Welk type zou goed zijn om toe te voegen.
  • Inzetten van kracht om elkaar te versterken en team doelstellingen te halen
  • Groeidoelstellingen per teamlid

wat zijn de bouwstenen van het teamcoachtraject 'Vertrouwen herstellen'

Onderdeel 1 piramide van lencioni

We starten met kijken waar het team staat, wat gaat goed, waar lopen we tegenaan. Daarna brengen we in kaart waar het team zit in de piramide van Lencion.i Daarna, door de theorie van Lencioni toe te lichten, begrijpt iedereen wat het belang is van vertrouwen. Tevens wat de eventuele volgende stappen zijn. 

Onderdeel 2 enneagramsessie

Met afwisselend interactieve presentatie en diverse oefeningen. Plus door tevoren de enneagramtest in te vullen. Wordt enerzijds helder wat de diverse types zijn, waar iedereen ongeveer zit, en wat de krachten en de valkuilen van elk type zijn. Dit zet ik neer in een open en vrij sfeer dat mensen bereid zijn zich te openen.

Onderdeel 3 teamenneagram en koppeling aan doelen

Met een analyse van het teamenneagram kan in een keer helder worden waarom bepaalde zaken wel of juist niet zo goed lukken binnen het team. Tevens kan gebrainstormd worden over hoe hier aan te werken. 

Onderdeel 4 - borging en opvolging

Door diverse structuren en een opvolgingssessie wordt de team building geborgd.

'vertrouwen herstellen' team building traject

Wat krijg je in het team building traject?

  • 2 u  intake en voorbereiding
  • 1-2 dagen Lencioni plus enneagram
  • 0,5-1 dag teamenneagram, teamdoelen 
  • 0,5 dag borging

100% satisfaction guaranteed!

Als je niet tevreden bent met een sessie, dan krijg je tot 2 weken er na altijd je geld terug. Geen discussie.

'...heeft Jan-Willem voor ons een workshop over het Enneagram verzorgd. Dat was een doorslaand succes, mede door het aanstekelijke enthousiasme van Jan-Willem. Kennismaken met het Enneagram in een korte workshop is uitdagend, maar Jan-Willem wist het Enneagram met beeldende voorbeelden levend te maken en kreeg het voor elkaar een open sfeer te creeren in de groep..' 

professional grote bank

'Superinteressant om mezelf en mijn collega's beter te leren kennen.   '

Compliance medewerker, in een grote  Bank

'Wat een diepgang in het enneagram'

Compliance medewerker, in een grote  Bank

boek het 'vertrouwen herstellen' teamcoachingtraject nu!

Meer vertrouwen

Doordat de teamleden elkaar beter leren kennen en zich meer open stellen voor elkaar ten aanzien van hun typen en daarmee van hun persoonlijkheden, ontstaat er meer vertrouwen 

het team wordt effectiever en efficienter

Als er nu minder vertrouwen is, dan kost dat energie van indekken en voorzichtiger zijn met emails en stellingname. Hierdoor wordt het team effectiever (als mensen zeggen wat ze vinden, ipv dat verzwijgen mis je hun bijdrage) en efficienter (minder kosten van indekken en voorzichtigheid).

overzicht over team kwaliteiten en zwaktes

Omdat je helder hebt welke types je wel hebt en welke niet, kan je soms in een keer zien waarom bepaalde dingen niet lekker lopen in een team. 

helderder individuele ontwikkeldoelen

Het enneagram legt bloot waar een individu in principe wel en waar niet zo goed in is. Voor zover bepaalde skills nodig zijn voor de rol, dan wordt het duidelijk dat ze verder ontwikkelt dienen te worden, dan wel binnen het team gecompenseerd.

meer doelgerichtheid

Door de doelen van het team te combineren met de krachten van de teamleden, krijgt het team een hoger niveau van doelgerichtheid.