teamcoaching - zelfsturing

zelfsturing


"het meeste van wat we management noemen bestaat uit het mensen moeilijk maken hun werk af te maken."

peter drucker
Door zelfsturing wordt jouw team van professionals effectiever

Eén van de grootste valkuilen van een manager is compenseren. De mensen in je team functioneren niet op het niveau dat nodig is. Je bent zelf bovengemiddeld tot zeer goed (… daarom ben je manager geworden) en als je kijkt wat er geleverd wordt springen de tranen je in de ogen.

Knettergek 

‘I have been there’. Mijn sterke  neiging was dan het concept eindproduct van mijn medewerker over te nemen en integraal te ‘verbeteren’. Dat voelde ook vaak wel lekker (… ik dacht echt wat toe te voegen) en het eindproduct ziet er naar mijn eigen standaard prima uit. Het verlies is echter enorm. Mijn team dacht: bekijk het maar, hij gaat het toch corrigeren. Intussen werd ik knettergek, want voor een team van 23 man is niet te compenseren. Overspannenheid ligt dan op de loer, evenals falen. Het antwoord hierop is zelfsturing (naast afscheid nemen van medewerkers waar het niet in zit, hoe verschrikkelijk ook, maar dat is weer een ander verhaal).

Zelfsturing

Je bent er achter dat bij professionals zelfsturing beter werkt dan ‘managen’. Als je voorbij wilt gaan aan het niveau van meewerkend voorman/voorvrouw, dan kan je niet anders dan mensen eigen verantwoordelijkheid geven. Als je voor te veel mensen in je team compenseert word jij overspannen, en je team gefrustreerd.

Je weet alleen niet hoe je verder moet. De principes van zelfsturing gaan je helpen om zelfsturing in je team of team of afdeling te laten werken. Hoofddoel is daadwerkelijk empowerment, in plaats van de loze kreten die hier vaak voor gebruikt worden.

Macht afstaan

Dat betekent echter ook dat je als teamleider bereid moet zijn een deel van je macht af te staan. Het voordeel dat je krijgt is dat mensen dit merken en in de ruimte die je geeft gaan staan in hun kracht. Rollen en verantwoordelijkheden worden helder waar die nu vaak informeel liggen (anders functioneert een organisatie niet). Waar zelfsturing vaak mislukt, zijn er methoden die dit effectief kunnen laten zijn. Executie blijft natuurlijk lastig.


null

zelfsturing

Als je een team van professionals aanstuurt dan is zelfsturing effectiever dan de meer ouderwetse management stijl van aansturen. De voordelen van zelfsturing zijn:


  • Heldere verdeling van rollen en taken
  • Elk teamlid mag en moet zijn verantwoordelijkheid nemen
  • Gefocuste en efficiënte vergaderingen
  • Hogere effectiviteit en efficiency.
  • Hogere motivatie

wat zijn de bouwstenen van het teamcoachtraject 'zelfsturing'

algemene introductie zelfsturing

Algemene introductie van zelfsturing, de voordelen en valkuilen, de soorten van vergaderingen en hoe het werkt. 

Onderdeel 2 opzetten teamstructuur

Het is volledig maatwerk om met het team de taken in kaart te brengen en op een manier in te delen die effectief is en kan werken.

Onderdeel 3 oefenen en inregelen vergaderingen

Door de structuur van de vergaderingen te oefenen en eigen te maken, plus te werken langs de principes van zelfsturing leert het team de nieuwe manier van werken.

Onderdeel 4 - borging en opvolging

De nieuwe manier van werken vergt focus en enige volharding om terugval in de oude manier van werken te voorkomen. Dus na enige tijd goed te evalueren waar het team staat, en wat aandacht behoeft.

'zelfsturing' team building traject

De opzet is maatwerk

100% satisfaction guaranteed!

Als je niet tevreden bent met een sessie, dan krijg je tot 2 weken er na altijd je geld terug. Geen discussie.

'...aanstekelijke enthousiasme van Jan-Willem. ...' 

professional grote bank

'Superinteressant om mezelf en mijn collega's beter te leren kennen.   '

Compliance medewerker, in een grote  Bank

boek het 'vertrouwen herstellen' teamcoachingtraject nu!

Meer zelfstandigheid

Doordat de teamleden helder weten wat hun taken zijn maar ook hun bevoegdheden, kunnen ze gewoon 'gaan' en hoeven alleen af te stemmen als ze iemand nodig hebben voor hun doelen.

helder beleggen taken en verantwoordelijkheden

Onder zelfsturing dwingt de structuur tot heldere afspraken over welke taken bij wie liggen, maar daarenboven wie waarover mag beslissen. Dit is in mijn ervaring in veel organisaties zeker niet helder belegd.

HET TEAM WORDT EFFECTIEVER EN EFFICIENTER

Verheldering over rollen, taken en verantwoordelijkheden, betekent dat teamleden elkaar aanspreken als ze hun doelen niet bereiken, hierdoor komt niet alles bij een manager die nergens meer aan toe komt. 

gefocuste en effectieve vergaderingen

Door een heldere structuur in de vergaderingen aan te brengen wordt alle communicatie die niet bijdraagt tot een besluit of een actie geëlimineerd, terwijl wel iedereen de ruimte krijgt te spreken.

heldere besluitvorming

Het is duidelijk wie waarover mag besluiten, en deze persoon kan dit dan ook gewoon doen. Dit verhoogt enorm de efficiency en de effectiviteit.